Condicions generals

La majoria de comandes de pagament en línia no poden ser modificades ni cancel·lades, de forma que el client no podrà reclamar la devolució de l’import un cop feta la compra i només se li retornaran els diners en cas que l’activitat sigui anul·lada, proposant sempre abans un canvi de …